ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

yes: ‘io
yesterday: ‘aneafi
you cant do that: tuku ‘aupito ia
you are pregnant: ‘Oku ke feitama

more words to come…