ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Teacher: faiako
Thank you: mālō
Thank you very much: malo ‘aupito
That was very funny: na’e fakaoli aupito
Thursday: tu’apulelulu
Tomorrow: ‘apongipongi
To/towards: ki
Tree: fu’u ‘akau
Too expensive: ‘oku fu’u mamafa e me’a ko ia
Tuesday: tûsite
Town: kolo

more words to come…