ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sack (bag): Tangai
Sacred: Toputapu or tapu
Sacrifice: Feilaulau
Sad: Loto-mamahi
Safety: Malu
Sail: Lā
Sailor: Toutai or Kauvaka or Tama folau
Salt Water: Tahi
Salt: Māsima
Salvation: Fakamo`ui
Same: Tatau
Samoa: Ha`amoa
Saturday: Tokonaki
Sea: Tahi
See you later: Toki sio
Shirt: Sote
Sit down: Nofo ki lalo
Sky: ‘Apiako
Sleep: Mohe
Song: Hiva
Sorry: Fakamolemole
Star: Fetu’u
Stop being lazy: Tuku e fakapikopiko
Stop: tuku ia!
Store: Fale koloa
Strong body: Sino mâlohi
Sun: La‘ā
Sunday: Sâpate

Swim: kakau

more words to come…